|

Trends in Improving Automatic Control and Regulation Systems of the Thermal Power Plants

Authors: Markov V.An. Published: 27.03.2023
Published in issue: #1(144)/2023  

DOI: 10.18698/0236-3941-2023-1-97-126

 
Category: Power Engineering | Chapter: Turbomachines and Combination Turbine Plants  
Keywords: thermal power plant, internal combustion engine, diesel engine, gasoline engine, automatic control system, automatic regulation system

Abstract

Relevance of the article is determined by the need to improve power and dynamic performance of the thermal power plants and indicators of their fuel efficiency and toxicity of the exhaust gases. An integral part of these facilities are the automatic control and regulation systems that ensure coordination of the elements and systems of the combined thermal and power facilities in a wide range of their operating modes. The most important criteria in such elements and systems coordination are the indicators characterizing toxicity of the exhaust gases. Currently, thermal power plants based on the piston and combined internal combustion engines are widely used. Main areas of improving thermal power plants with the internal combustion engines and their automatic control and regulation systems were analyzed. For example, expanding their functionality including the exhaust gas purification systems control and the use of thermal power plants in adaptation to operate on the alternative fuels; improving the quality of control and regulation processes and minimizing the share of unsteady operating modes of the thermal power plants. Current level of systems for automatic control and regulation of the thermal power plants was evaluated. Working processes of the internal combustion engines and their systems were studied. The most important systems of the combined thermal power plants with internal combustion engines, such as fuel supply, air supply, gas distribution, cooling, lubrication, purification and exhaust gas recirculation systems were considered. The need was also noted for comprehensive optimization of the engine parameters and its main systems

Please cite this article in English as:

Markov V.A. Trends in improving automatic control and regulation systems of the thermal power plants. Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Mechanical Engineering, 2023, no. 1 (144), pp. 97--126 (in Russ.). DOI: https://doi.org/10.18698/0236-3941-2023-1-97-126

References

[1] Arkharov A.M., Afanasyev V.N. Teplotekhnika [Heat engineering]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2017.

[2] Grigoryev V.A., Zorin V.M., eds. Promyshlennaya teploenergetika i teplotekhnika. Kn. 4 [Industrial heat power and thermal engineering. Vol. 4]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991.

[3] Ponomarev V.M., Litvinov A.P., eds. Osnovy avtomaticheskogo regulirovaniya i upravleniya [Fundamentals of automatic regulation and control]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1974.

[4] Erofeev A.A. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya [Theory of automatic control]. St. Petersburg, Politekhnika Publ., 2003.

[5] Krutov V.I., ed. Osnovy teorii avtomaticheskogo regulirovaniya [Fundamentals of automatic control theory]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984.

[6] Pinskiy F.I., Davtyan R.I., Chernyak B.Ya. Mikroprotsessornye sistemy upravleniya avtomobilnymi dvigatelyami vnutrennego sgoraniya [Microprocessor control systems for automobile combustion engines]. Moscow, Legion-Avtodata Publ., 2001.

[7] Lukov N.M. Avtomaticheskie sistemy upravleniya i regulirovaniya teplovozov [Automatic control and regulation systems for diesel locomotives]. Moscow, MIIT Publ., 1983.

[8] Tolshin V.I., Sizykh V.A. Avtomatizatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok [Automation of ship power plants]. Moscow, RKonsult Publ., 2003.

[9] Patrakhaltsev N.N. Neustanovivshiesya rezhimy raboty dvigateley vnutrennego sgoraniya [Unsteady modes of combustion engines]. Moscow, RUDN Publ., 2009.

[10] Erokhov V.I. Toksichnost sovremennykh avtomobiley. Metody i sredstva snizheniya vrednykh vybrosov v atmosferu [Toxicity of modern cars. Methods and techniques for lowering hazardous emission into atmosphere]. Moscow, Forum Publ., 2013.

[11] Markov V.A., Bashirov R.M., Gabitov I.I. Toksichnost otrabotavshikh gazov dizeley [Toxicity of diesel exhaust gases]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2002.

[12] Kulchitskiy A.R. Toksichnost avtomobilnykh i traktornykh dvigateley [Toxicity of automobile and tractor engines]. Vladimir, VSU Publ., 2000.

[13] Orlin A.S., Kruglov M.G., eds. Dvigateli vnutrennego sgoraniya [Combustion engines]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1990.

[14] Lukanin V.N., Shatrov M.G., eds. Dvigateli vnutrennego sgoraniya. Teoriya rabochikh protsessov [Combustion engines. Theory of working processes]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2010.

[15] Ipatov I.I., Kutenev V.F., Luksho V.A., et al. Avtotransport i ekologiya megapolisov [Motor transport and ecology of metropolises]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2011.

[16] Lotko V., Lukanin V.N., Khachiyan A.S. Primenenie alternativnykh topliv v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Using alternative fuels in combustion engines]. Moscow, MADI Publ., 2000.

[17] Aleksandrov A.A., Markov V.A., eds. Alternativnye topliva dlya dvigateley vnutrennego sgoraniya [Alternative fuels for internal combustion engines]. Moscow, LLC "Inzhener" Publ., LLC "Oniko-M" Publ., 2012.

[18] Vatolin D.S. LNG as a fuel for marine reciprocating engines. Dvigatelestroenie [Engines Construction], 2020, no. 3, pp. 28--34 (in Russ.).

[19] Markov V.A., Sa Boven, Neverov V.A., et al. Toxicity of exhaust gas of a diesel engine firing diesel fuel added with vegetable oil. Dvigatelestroenie [Engines Construction], 2020, no. 4, pp. 18--24 (in Russ.).

[20] Aleksandrov A.A., Ivashchenko N.A., eds. Mashinostroenie. Entsiklopediya. T. 4. Dvigateli vnutrennego sgoraniya [Machine building. Encyclopedia. Vol. 4. Combustion engines]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2013.

[21] Pupkov K.A., Egupov N.D., eds. Metody klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya. T. 1. Matematicheskie modeli, dinamicheskie kharakteristiki i analiz sistem avtomaticheskogo upravleniya [Methods of classical and modern automated control theory. Vol. 1. Mathematical models, dynamic characteristics and analysis of automated control systems]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2004.

[22] Pupkov K.A., Egupov N.D., eds. Metody klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya. T. 5. Metody sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya [Methods of classical and modern automated control theory. Vol. 5. Methods of modern automated control theory]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2004.

[23] Pupkov K.A., Faldin N.V., Egupov N.D. Metody sinteza optimalnykh sistem avtomaticheskogo upravleniya [Methods of synthesis of optimal automatic control systems]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2000.

[24] Vasilyev F.P. Metody optimizatsii [Optimization methods]. Moscow, Faktorial Press Publ., 2002.