|

Specifics of Designing a Turboexpander Generator for the Fuel Gas System of a Compressor Station

Authors: Sedunin V.A., Shemyakinskiy A.S. Published: 14.09.2017
Published in issue: #5(116)/2017  

DOI: 10.18698/0236-3941-2017-5-105-121

 
Category: Power Engineering | Chapter: Vacuum, Compressor Technology, and Pneumatic Systems  
Keywords: turboexpander generator, turboexpan-der, numerical simulation, finite element method, blade airfoil profiling

We computed the blading section parameters for a turboexpander built into a turboexpander generator plant to be used in fuel gas preparation systems for gas turbine plants of compressor stations. We profiled the blading, ran a numerical investigation in the ANSYS CFX software package, and analysed the results obtained. In addition, having studied available publications on the topic, we designed a flow diagram for fuel gas preparation featuring a diesel generator unit and a three-dimensional model of the plant comprising all the primary assemblies of the machine

References

[1] Solov’ev R.V. Opredelenie effektivnosti detander-generatornykh agregatov pri ispol’zovanii vtorichnykh energeticheskikh resursov promyshlennykh predpriyatiy: dis. kand. tekhn. nauk [Efficiency determination of the expander-generator units using secondary energy resources of industrial enterprises: kand. tech. sci. diss.]. Moscow, MEI Publ., 2010. 167 p.

[2] Dikikh B., Boyarinov M., Avloshenko A. Obzor sovremennykh konstruktsiy turbodetandernykh generatorov MDG-20 [Current designs review of turbo-expander generators MDG-20]. Sankt-Petersburg, OOO NTTs "MTT" Publ., 2008. 90 p.

[3] Kharisov I.S. Raschetno-eksperimental’noe obosnovanie vybora kharakteristik, konstruktivnykh skhem i prakticheskaya realizatsiya mikroturbodetandernykh generatorov elektricheskoy energii dlya sobstvennykh nuzhd gazoraspredelitel’nykh stantsiy: dis. kand. tekhn. nauk [Design and experimental study of characteristics selection, design and practical implementation of micro-turbo-expander electricity generators circuits for own needs of gas distribution stations: kand. tech. sci. diss.]. Sankt-Petersburg, GPU Publ., 2013. 196 p.

[4] Mal’khanov O.V. Razrabotka tekhnologicheskikh skhem i metodov raschetov energosberegayushchikh turbodetandernykh ustanovok: dis. kand. tekhn. nauk [Technological schemes and methods development for calculation of energy-efficient turbo-expander plants: kand. tech. sci. diss.]. Moscow, MGOU Publ., 2009. 196 p.

[5] Agababov B.C., Koryagin A.V. Determining the energy efficiency of an expander-generator unit in gas supply systems. Thermal Engineering, 2002, vol. 49, no. 12, pp. 1002–1005.

[6] Aksenov D.T. Electricity and "cold" generation without fuel burning. Energosberezhenie, 2003, no. 3, pp. 57–61 (in Russ.).

[7] Larionov I.D. Gazodinamicheskiy raschet stupeni gazovoy turbiny: Metodicheskie ukazaniya k kursovomu i diplomnomu proektirovaniyu [The gas-dynamic calculation of the gas turbine stage: methodical instructions to course and graduation project]. Sverdlovsk, UPI Publ., 1989. 37 p.

[8] http://www.stc-mtt.ru: NTTs "Mikroturbinnye tekhnologii" website (accessed: 12.06.2017).