|

Efficiency Control Algorythm of Diesel Power Unit

Authors: Leonov I.V. Published: 09.02.2018
Published in issue: #1(118)/2018  

DOI: 10.18698/0236-3941-2018-1-83-91

 
Category: Power Engineering | Chapter: Heat Engines  
Keywords: power unit, diesel engine, speed control system, fuel economy, dynamic indicators, stable speed operation, acceleration

One of the most important characteristics of power unit is its efficiency. Recent studies show that to minimize fuel economy of power unit one should affect the speed control system of diesel engine through optimal selection of transmission ratio. The same problem is set during control of power unit's automatic gearbox. In this paper to solve this problem, the control algorithm development is considered

References

[1] Aleksandrov A.A., Ivashchenko N.A., red. Mashinostroenie. T. IV-14. Dvigateli vnutrennego sgoraniya [Mechanical engineering. Vol. IV-14. Combustion engines]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2013. 784 p.

[2] Kuznetsov A.G., Kharitonov S.V., Latochkin A.A. Matematicheskaya model dizelya kak istochnika energii transportnoy ustanovki s elektricheskoy transmissiey [Diesel mathematical model as power source for transport plant with electric transmission]. Materialy 4-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Nauka-tekhnologiya-energosberezhenie» [Proc. 4th Int. sci.-practice conf. "Science-technology-energy saving"]. Kirov, Vyatskaya GSKh Publ., 2011. 210 p. (in Russ.).

[3] Ivashchenko A.A., Kuznetsov A.G., Kharitonov S.V., Kuznetsov S.A. Simulation of the processses of driving transport vehicle with diesel and electric drivetrain. Vestnik Volgogradskogo universiteta. Ser. 10. Innovatsionnaya deyatelnost, 2014, no. 5, pp. 68–77 (in Russ.).

[4] Leonov I.V., Leonov D.I. Teoriya mekhanizmov i mashin [Machines and mechanisms theory]. Moscow, Yurayt Publ., 2016. 240 p.

[5] Epishin A.Yu. To the question of autonomous rolling equipment cost effectiveness by means of power unit control improvement. Estestvennye i tekhnicheskie nauki, 2012, no. 6, pp. 285–288 (in Russ.).

[6] Barbashov N.N., Leonov I.V. Selection of optimal power of internal combustion engine of hybrid power plant. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroenie, 2010, no. 4, pp. 47–54 (in Russ.).

[7] Leonov I.V., Barbashov N.N. Osnovy proektirovaniya mashin po dinamicheskim i ekonomicheskim pokazatelyam [Machines design baseline based on dynamic and economic performance]. Deutschland, Academic Publishing, 2015. 124 p.

[8] Tolshchin V.I., Sizykh V.A. Avtomatizatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok [Automatization of ship high-power units]. Moscow, Konsultant Publ., 2003. 304 p.

[9] Leonov I.V. Power consumption analysis of the delivery vehicles cycle. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie [Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building], 2012, no. 3, pp. 22–26 (in Russ.). DOI: 10.18698/0536-1044-2012-3-22-26

[10] Vidal P. Aide memoire dautomatique. Paris, Dunod, 1985. 196 p.