|

Using Cryogenic Gas Machine and Liquid Oxygen Production Air Separation Plant with Pressure Swing Adsorption

Authors: Nikiforov Yu.V., Gluchov S.D., Kazakova A.A. Published: 10.12.2014
Published in issue: #6(99)/2014  

DOI:

 
Category: Cryogenic Engineering  
Keywords: air, oxygen, adsorption, machine "Philips", refrigerating factor, Stirling cycle

The article presents the method ofproducing liquid oxygen by means of air separation plant with pressure swing adsorption for production oxygen gas, and cryogenic gas machine. This unit allows to produce liquid oxygen with the purity up to 98.5%. The proposed method of production liquid oxygen may be useful in the manufacture of the units with low capacity (less than 1 kg/h or 15 dm3/h).

References

[1] Arkharov A.M., Smorodin A.I., eds. Kriogennye sistemy: v 2 t. T. 2. Osnovy proektirovaniya apparatov, ustanovok i sistem [Cryogenic systems. Engineering foundation of apparatus, machine and systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., vol. 2, 1999. 720 p.

[2] Nikiforov Yu.V., Glukhov S.D., Kazakova A.A. Preparation of the liquid nitrogen by means of the adsorption cryogenic air separation plant and the gas machines. Vestn. Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Mashinostr. Spetsvyp. "Kholodil’naya i kriogennaya tekhnika, sistemy konditsionirovaniya i zhizneobespecheniya" [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Mech. Eng., Spec. Iss. "Refrigeration and Cryogenic Engineering, Air Conditioning Systems and Life Support"], 2012, iss. 8, pp. 202-205 (in Russ.).

[3] Akulov L.A. Ustanovki i sistemy nizkotemperaturnoy tekhniki. Ozhizhenie prirodnogo gaza i utilizatsiya kholoda szhizhennogo prirodnogo gaza pri ego regazifikatsii [Installations and systems of low-temperature technology. Liquefaction of natural gas and recycle of cold liquefied natural gas at its regasification]. St. Petersburg, SPbGUNiPT Publ., 2006. 175 p.

[4] Van der Ster, Keller, Ustanovka dlya polucheniya azota s gazovoy kholodil’noy mashinoy "Filips" [Apparatus for producing liquid nitrogen gas by machine "Philips"]. Sb. "Voprosy glubokogo okhlazhdeniya". Per. s angl. [Collect. Pap. "Questions of Deep Cooling"]. Transl. from Engl., ed. Prof. Malkov M.P., Moscow, IL Publ., 1961. 430 p.

[5] Marfenina I.V. Mashina "Filips" s azotnoy kolonnoy [Machine "Philips" with nitric column]. Moscow, MGTU im. N.E. Baumana Publ., 1967. 42 p.

[6] Gel’perin N.I. eds. Spravochnik po razdeleniyu gazovykh smesey [Handbook for the separation of gas mixtures]. Moscow, GIKhL Publ., 1963. 512 p.