|

Investigation of Throttling Characteristics in Supersonic Polyclinic Inlet

Authors: Vnuchkov D.A., Zvegintsev V.I., Nalivaychenko D.G. Published: 22.04.2019
Published in issue: #2(125)/2019  

DOI: 10.18698/0236-3941-2019-2-21-33

 
Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aerodynamics and Heat Transfer Processes in Aircrafts  
Keywords: multi-wedge air inlet, throttling characteristics, aerodynamic experiment, numerical simulation

This paper presents an experimental investigation of throttling characteristics of a multi-wedge air inlet of a wind tunnel built for flat flow field at M = 2.5. The experiments were performed in a wind tunnel at M numbers of 2.55, 3.05 and 4.05. Results of numerical simulation of the flow in the air inlet, where air flow restriction was implemented by additional heating of the flow in the channel past the air inlet, are given for comparison. Experimental throttling characteristics are in good agreement with the values obtained from computations

References

[1] Shikhman Yu.M., Vinogradov V.A., Kashkin Yu.F. Vozdukhozaborniki GPVRD [Air intakes for scramjets]. Moscow, TsIAM Publ., 2005.

[2] Gutov B.I., Zatoloka V.V. O klasse konvergentnykh vozdukhozabornikov s ploskimi stenkami i strelovidnostyu perednego i zadnego uchastkov kromki vozdukhozabornikov [A class of convergent air inlets with plane walls and sweep of the leading and trailing inlet lips]. Fizicheskaya gazodinamika (Aerofizicheskie issledovaniya). Sb. trudov ITPM SO AN SSSR [Physical Gas-Dynamics (Aerophysical Studies): Proc. ITPM SO AN SSSR]. Novosibirsk, ITPM SO AN SSSR Publ., 1976, pp. 57–61 (in Russ.).

[3] Gunko Yu.P., Zatoloka V.V., Yudintsev Yu.N. O klasse form giperzvukovykh letatelnykh apparatov s konvergentnymi vozdukhozabornikami, postroennykh iz prostranstvennykh kombinatsiy V-obraznykh tel [A shape class of hypersonic aircraft with convergent air inlets constructed from 3D combinations of V-shaped bodies]. Issledovaniya po giperzvukovoy aerodinamike. Sb. trudov ITPM SO AN SSSR [Studies in field of hypersonic aerodynamics. Proc. ITPM SO AN SSSR]. Novosibirsk, ITPM SO AN SSSR Publ., 1978, pp. 68–84 (in Russ.).

[4] Vnuchkov D.A., Zvegintsev V.I., Nalivaychenko D.G. Design of cylindrical air inlets for high flight speeds from a combination of plane flows. Thermophys. Aeromech., 2013, vol. 20, no. 1, pp. 65–77. DOI: 10.1134/S086986431301006X

[5] Vnuchkov D.A., Zvegintsev V.I., Nalivaychenko D.G. Experimental study of a cylindrical air inlet designed on the basis of plane flows. Thermophys. Aeromech., 2014, vol. 21, no. 2, pp. 171–178. DOI: 10.1134/S0869864314020048

[6] Zatoloka V.V., Kisel G.A. Ispytaniya giperzvukovogo konvergentnogo vozdukhozabornika pri M = 1,75…6 [Tests of a hypersonic convergent air inlet at M = 1.75–6]. Voprosy gazovoy dinamiki. Aerofizicheskie issledovaniya. Sb. trudov ITPM SO AN SSSR [Problems in gas dynamics. Aerophysical studies. Proc. ITPM SO AN SSSR]. Novosibirsk, ITPM SO AN SSSR Publ., 1975, pp. 236–238 (in Russ.).

[7] Gunko Yu.P. Osobennosti aerometrii raskhodno-silovykh kharakteristik modeley pri sverkhzvukovykh skorostyakh [Features of power consumption characteristics aerometry of models at supersonic speed]. Metody i tekhnika aerofizicheskikh issledovaniy. Sb. trudov ITPM SO AN SSSR [Methods and technique of aerophysical research. Proc. ITPM SO AN SSSR]. Novosibirsk, ITPM SO AN SSSR Publ., 1978, pp. 85–96 (in Russ.).

[8] Goonko Yu.P. Aerodynamic experimentation with ducted models as applied to hypersonic air-breathing vehicles. Exp. Fluids, 1999, vol. 27, no. 3, pp. 219–234. DOI: 10.1007/s003480050347

[9] Gunko Yu.P. Eksperimentalnoe sravnenie metodik opredeleniya pnevmometricheskimi sposobami summarnogo raskhoda struy sverkhzvukovykh neravnomernykh potokov [Experimental comparison of the methods for determining total flow rate of supersonic uneven flows by pneumometric methods]. Novosibirsk, ITPM SO AN SSSR Publ., 1981.

[10] Zvegintsev V.I. Gazodinamicheskie ustanovki kratkovremennogo deystviya. Ch. 1. Ustanovki dlya nauchnykh issledovaniy [Short-duration gas-dynamic facilities. P. 1. Facilities for scientific research]. Novosibirsk, Parallel Publ., 2014.