|
Main Authors Kazennov I.S.
Kazennov I.S.

OAO "NPO Energomash imeni akademika V.P. Glushko"

Khimki, Moscow region, Russian Federation

Kazennov I.S.

I.S. Kazennov - engineer-programmer, post-graduate of OAO "NPO Energomash imeni akademika V.P. Glushko".

OAO "NPO Energomash imeni akademika V.P. Glushko", ul. Burdenko 1, Khimki, Moscow region, 141400 Russian Federation.

All articles by this author