|
Main Authors Gorodnikov V.V.
Gorodnikov V.V.

OOO “Kriotek”

Lyubertsy, Moscow region, Russian Federation

Gorodnikov V.V.

 

V.V. Gorodnikov — employee of OOO “Kriotek”. Specialist in the field of cryogenic technology.

OOO “Kriotek”, ul. Volkvskaya 63, Lyubertsy, Moscow region, 119991 Russia.

 

All articles by this author