|
Main Authors Maksyutin A.S.
Maksyutin A.S.

Reshetnev University

Krasnoyarsk, Russian Federation

Maksyutin A.S.

Maksyutin A.S. --- Applicant, Department of Information and Control Systems, Reshetnev University (Imeni gazety Krasnoyarskiy rabochiy prospekt 31, Krasnoyarsk, 660037 Russian Federation).

All articles by this author