|
Main Authors Pshenichnyy V.V.
Pshenichnyy V.V.

JSC "Reduktor--PM"; Perm National Research Polytechnic University

Perm, Russian Federation

Pshenichnyy V.V.

Pshenichnyy V.V. --- Leading Specialist, Computing Designer, JSC "Reduktor--PM" (Komsomolskiy prospekt 93, Perm, 614990 Russian Federation); Post-Graduate Student, Department of Aerospace Engineering and Power Systems, Perm National Research Polytechnic University (Komsomolskiy prospekt 29, Perm, 614990 Russian Federation).

All articles by this author