|
Main Authors Wang Yizhou
Wang Yizhou

Bauman Moscow State Technical University

Moscow, Russian Federation

Wang Yizhou

Wang Yizhou --- student, Department of Aerospace Systems, Bauman Moscow State Technical University (2-ya Baumanskaya ul. 5, str. 1, Moscow, 105005 Russian Federation).

All articles by this author