|
Main Authors Gorskiy V.V.
Gorskiy V.V.

JSC MIC NPO Mashinostroyeniya; Bauman Moscow State Technical University

Reutov, Moscow Region; Moscow, Russian Federation

Gorskiy V.V.

Gorskiy V.V. (1936--2022) --- Dr. Sc. (Eng.), Professor, worked at JSC "MIC "NPO Mashinostroyenia" (Gagarina ul. 33, Reutov, Moscow Region, 143966 Russian Federation); worked at Department of Computational Mathematics and Mathematical Physics, Bauman Moscow State Technical University (2-ya Baumanskaya ul. 5, str. 1, Moscow, 105005 Russian Federation).

All articles by this author