|
Main Authors Gotselyuk O.B.
Gotselyuk O.B.

JSC Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems

Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, Russian Federation

Gotselyuk O.B.

Gotselyuk O.B. - engineer of the first category, JSC Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems (Lenina ul. 52, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, 662972 Russian Federation).

All articles by this author