|
Main Authors Smirnov A.Yu.
Smirnov A.Yu.

Mytishchinskiy Machine Building Factory

Mytishchi, Moscow Region, Russian Federation

Smirnov A.Yu.

Smirnov A.Yu. - technical director of Mytishchinskiy Machine Building Factory (ul. Koloncova 4, Mytishchi, Moscow Region, 141009 Russian Federation).

All articles by this author