|
Sviridenko Yu.N.

Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI

Zhukovsky, Moscow Region, Russian Federation

Sviridenko Yu.N.

Sviridenko Yu.N. --- Cand. Sc. (Eng.), Head of Sector, Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI (Zhukovskogo ul. 1, Zhukovsky, Moscow Region, 140180 Russian Federation).

Все статьи автора